İzmir’de Saç ekimi

İzmir’de Saç ekimi

FUT Yöntemi ile Saç Ekimi

Saç köklerinin enseden bir şerit halinde alınarak büyütme altında folliküler ünitelere ayrıştırılması işlemidir.

Şerit alınan kısım estetik dikiş tekniğiyle kapatılır ve buradaki dikiş 10 gün sonra alınır. Saçınızı çok kısa kestirmedikçe gözükmeyen bir iz oluşmaktadır.

FUT yönteminde hazırlanan greftler 1’li, 2’li, 3’lü, nadiren 4’lü saç kümecikleri içerirler. Bu gruplaşma zaten saçın doğal yapısında vardır.

Foliküler Ünite Transplantasyonunun Avantajları

 • Saç gruplarının kendi doğal yapısına zarar verilmez. Kökler büyüteç altında görülerek greftler hazırlandığından bunlara zarar verme olasılığı daha düşüktür.
 • FUE’ye göre daha hızlı bir yöntemdir. Görece daha az zamanda daha çok greftleme yapılır.
 • Greft hazırlaması daha çabuk temin edildiği için hemen (ortalama 30 dakika) ekime geçme avantajı vardır. Böylece greftlerin dışarıda kalma süresi daha az olmakta bu da köklerin tutma şansını yükseltmektedir.
 • Hasta için anestezi prosedürü bir kerelik olup pozisyon rahatsızlığı 30 dakika kadardır (yüzükoyun yatış).
 • Hastanın geniş bir alanının traş edilmesi gerekmez.
 • Alınan greftler verici alanın dökülmeye en dirençli ve konsantre bölgesinden alındığı için ekilen saçların dökülme riski çok daha azdır.
 • Görece daha az zaman ve çaba gerektirdiğinden daha ekonomiktir.

FUT’un dezavantajları

Uzman olmayan ellerde ve ense derisi gergin kişilerde kesi izinde genişlik ve kötü iz bırakabilir. Zaten saç ekimini yapan kliniklerin çoğunda estetik plastik cerrahlar olmadığından bu riskten kaçınılmaktadır.

FUE Yöntemi İle Saç Ekimi

Saç köklerinin ense ya da vücudun başka bölgelerinden (göğüs, sırt gibi) 0.8-1 mm’lik çok ince özel iğnelerle tek tek alınması işlemidir. FUT yöntemi ile FUE yöntemi arasındaki tek fark köklerin alınma metodudur. Ekim aşaması her iki yöntemde de aynıdır. Birçok yazıda bu aşamada da fark varmış gibi yanıltıcı mesajlar verilir ki bilimsel ve etik temelleri yoktur.

FUE yöntemi şu durumlarda yapılabilir:

 • Dökülmenin az olduğu (Tip 2,3) ya da herhangi bir nedenle (yanık, yara dokusu, travma) lokalize küçük alandaki dökülmeleri olanlar.
 • Ense bölümünde kesinlikle dikiş izinin oluşmasını istemeyenler, özellikle saçını çok kısa kullanmak isteyen gençler.
 • Verici alanın elastikiyetinin şerit çıkarmaya uygun olmadığı durumlar, donör alanı çok gergin olan kişiler.
 • Daha önce şerit yöntemi ile saç ekimi yapılmış ama dikiş izi belirgin kalmış kişiler.

İstenen greft sayısı tamamlanıncaya kadar işlemler 2-6 gün süresince tekrarlanabilir. Özellikle FUT ‘un majör bir cerrahi işlem olmamasına rağmen yine de cerrahi işlemden çekinen insanlar açısından tercih edilmeye zorlanan bir metod olmakla birlikte FUE için dezavantaj olarak sayabileceğimiz özellikleri şunlardır:

 • Verici alanın saç kıllarının uzunluğu 1-2 mm olacak şekilde geniş bir şekilde traş edilmesi gerekmektedir. Bu özellikle verici alan olarak enseyi kullanmak zorunda olduğumuzda sorun olabilir. çünkü işlem sonrası hasta ensede çok kısa saçlarla bir süre gezmek zorunda kalacaktır. Bu olumsuzluk tüm yan saçları çok kısa kestirerek ortadan kaldırılabilir.
 • İşlem FUT yöntemine göre daha uzun sürmektedir.
 • Uygulamanın diğer yöntemin yanında daha yorucu olması nedeniyle FUT yöntemine göre daha pahalı bir tekniktir.
 • Greft alımı aşamasında greft hasarı oluşabilmektedir.
 • Bazı kökler derin dokuya kaçıp birkaç ay sonra kist ve enfeksiyonlara neden olabilmektedir.

Bu yöntemle de hastalar çoğu zaman saçlarını çok kısa kestiremezler. Çünkü FUE‘ nin de izi kalır. Hem de kümülatif iz FUT’a göre daha çoktur. Küçük küçük bal peteği gibi noktasal izlere tatuaj gereksinimi doğabilir. Tatuajın kalıcılığı da birkaç yılla sınırlıdır. Tekrarı gerekebilir.

Bu yönteme ameliyatsız demek etikle bağdaşmaz. Ameliyatın tanımından ne anlaşıldığı sorulmalıdır. Kansız bir yöntem midir? Hayır? Deri bütünlüğü bozulmaz mı? Bozulur. Ense derisinde yaratılan kesilerin uzunluğu FUT’a göre 20-40 kat daha uzundur ( daire çevresi= çap x pi sayısı. ) Sadece küçük yaralar dikilmeksizin kendi halinde iyileşirler.

Bu sırada ekilecek bölgenin anestezisi sağlanarak köklerin yerleşeceği kanallar açılır ve greftler yerleştirilir. Greftlerin yerleştirilmesi çoğu zaman çoğu yerde hemşireler tarafından yapılmaktadır. Greft için açılan kanalların yönü estetik sonuç alma açısından önemlidir. Alnın ön kısmı ve ön saç çizgisinin belirlenmesi özel artistik çaba gerektirir. Saç ekiminin yapıldığı belli olmayacak derecede doğal sonuçlar elde etmeye çalışılmalıdır.

No Comments

Post A Comment