Meme Büyütme

Meme Büyütme

Yapısal olarak memelerin az gelişmesi, doğum sonrası sönerek hacminin küçülmesi veya hastalık nedeniyle memenin alınmasını takiben organın tekrar oluşturulması (rekonstrüksiyonu) nedenlerinden biriyle gelinir. Bazen boyut ve şekli normal sınırlar içinde olsa da kişi daha büyük boyutlu olmasını arzulayabilir.

1960 ların başından beri meme büyütme operasyonlarında silikon protezler kullanılmaktadır. Protezlerin dış zarfı silikon olmakla beraber, dolgu maddeleri yine silikon veya serum fizyolojik içerir. Zaman zaman medikal markete diğer maddelerin katıldığı protezler çıksa da bunlar bir süre sonra ortadan kalkmışlardır. Zamanın testinden geçen iki dolgu maddesi bunlardır. İlaçla, hormonla meme büyütmeye yeltenmek ileride ciddi hastalıklara yol açabilir. Uzak durulmalıdır.

Operasyon, hastanın dokusuna, arzusuna ve doktorun tercihine göre hacmi ve şekli seçilecek protezin küçük bir kesiden meme dokusunun veya onun da arkasındaki kas dokusunun arkasına yerleştirilmesi ve kesinin kapatılmasıyla yapılır. Kesi meme ucundan veya altından açılır. Koltuk altından yerleştirme daha nadirdir. Hasta aynı gün hastaneden evine çıkabilir. Birkaç gün içinde sporcu sütyeni takar. Birbuçuk ay kadar ağır iş yapmamalı ve yüzükoyun yatmamalıdır.

Protezin süt kanallarına emzirmeyi kısıtlayan veya meme dokusunda hastalığa yol açan olumsuz yan etkileri yoktur. Vücudun biyolojik özelliğine bağlı olarak bazı kişilerde kapsül oluşumu gözlenebilir. Kapsül, vücudun bağ dokusunun protezi sıkıştırması sonucu değişik derecelerde sertlik ve ağrıya yol açan bir durumdur. Masajla geçmezse çıkarılması gerekebilir.

Meme Küçültme – Redüksiyon Mamoplastisi

Genetik veya hormonal faktörlerin etkisiyle büyüme çağında dahi genç kızlarda oldukça iri memeler görülebilir. Beslenme, aşırı kilo alımı, gebelikler ve yer çekimi etkileriyle daha ileri yaşlarda da memelerin irileşme ihtimali artar.

Bu durum hem estetik olarak kişiyi olumsuz etkiler, hem de ağırlıkları nedeniyle boyun, sırt ağrıları, aşırı terleme ve koku gibi tıbbi sorunlar yaratabilir. İri memeler cerrahi yolla küçültülürler.

Ameliyat genellikle genel anestezi altında yapılır ve 2-5 saat kadar sürebilir. Bu zaman aralığında gerekli miktarda deri, meme ve yağ dokusu alınır meme ucu yuvarlağı küçültülür ve aynı zamanda sarkmış olan meme ucu olması gereken noktaya kaldırılır.

Ameliyat yöntemleri çok çeşitli olmakla beraber genellikle iki tip dikiş hattıyla sonlandırılır. İlki lolipop tekniği denen meme yuvarlağı çevresi ve aşağıya dik seyreden dikişlerle sonlandırılan yöntem; diğeri buna ilaveten meme alt kıvrımında yatay dikiş hattının da olduğu ters ‘T’ şekilli yöntem.

Anlaşılacağı üzere meme küçültme ameliyatlarında kaçınılmaz olarak kesi izleri söz konusudur. Bunlar zamanla solsa da bir miktar kalıcılıkları olacaktır. Modern tekniklerde meme dokusu ve süt kanalları korunmaya çalışılır ancak daha sonraki dönemlerde yine de emzirme garantisi verilemez

Meme Dikleştirme – Mastopeksi

Memelerin büyük olmadığı ancak sarkık göründüğü durumlarda bu işleme başvurulur. Ameliyat teknikleri ve kesi hatları meme küçültme operasyonları için yapılanlara benzer. Ancak burada küçültme yapılmayacağı için meme dokusundan çıkarma işlemi amaçlanmaz.

Yerçekiminin olumsuz etkisiyle memeler, derideki elastikiyet kaybı nedeniyle sarkarlar. Bu arada sık kilo alıp verme, büyük memeler ve doğum ya da emzirme gibi sebepler sarkmanın daha erken yaşlarda görülmesine neden olur.

Hasta meme sarkması şikayetiyle muayene olurken, öncelikle meme başı yeri ve meme bezinin ölçüsü alınır. Sarkma eğer çok az seviyedeyse, silikon desteği ile memelerin dolgun ve dik görünmesi sağlanır. Fakat sarkma seviyesi fazla ise meme küçültme ameliyatındaki uygulamaya benzer bir işlem yapılır.

Meme dikleştirme ameliyatı hangi yöntemle yapılırsa yapılsın mutlaka genel anestezi altında gerçekleştirilir. Ameliyat süresi 4 saate kadar uzayabilir. Genellikle meme dikleştirme ameliyatları artık çocuk planı olmayan kadınlarda yapılmalıdır.

Jinekomasti – Erkekte Büyük Meme

Erkekte meme büyümesine Jinekomasti ismi verilir. Ergenlik döneminde meme büyümesi görülebilir. Bu dönemde birkaç yıl beklemek uygun olur. Bu büyüme geçici olabilir ve zamanla normal görünüme dönüşüm sağlanabilir. Ancak olumlu bir gelişme olmazsa düzeltici işleme başvurulabilir. Meme büyümesine neden meme dokusunun irileşmesi  veya genel vücut yağlanmasının burada ortaya çıkan bir bulgusu olabilir. Bu faktörlerin her ikisinin varlığı da olasıdır. Jinekomasti ileri yaş dönemlerinde sıklıkla görülmektedir. Bunda erkeklik hormonunun azalması, vücutta kas kitlesinin azalıp yağ dokusu oranının artması ve yerçekiminin etkileri söz konusudur.

Jinekomastinin derecesi ve içeriği farklı farklı olabilir. Cerrahi tedavi planlaması da duruma göre değişir.  Yağlanma şeklindeki  deformite liposakşın ile düzeltilebilirken, Meme dokusuna bağlı  irileşme cerrahi yolla düzeltilir. Deride çok fazla sarkma yoksa deri çıkarılması gerekmez. Meme yuvarlağı altından 1-2 cm. lik kesi ile girilerek fazlalık doku buradan çıkarılır ve kesi izi belli belirsiz kalır. Deri fazlalığı ve sarkma öngörülürse bu takdirde uygun şekilde deri çıkarılması ve ona göre dikişlerle kapatılması gerekir. Bu takdirde bir miktar ameliyat izi kalabilir.

No Comments

Post A Comment