Silikonlar patlar mı?

Kesici delici maddelerle delinmedikçe protezlerin yapısı bozulmaz. Son ürünlerde mikroskobik sızdırma problemleri de görülmemektedir. Hastaların uçakla seyahatlerine engel de yoktur.