Meme Büyütme - Augmentasyon Mamoplasty

Meme Büyütme - Augmentasyon Mamoplasty

Yapısal olarak memelerin az gelişmesi, doğum sonrası sönerek hacminin küçülmesi veya hastalık nedeniyle memenin alınmasını takiben organın tekrar oluşturulması (rekonstrüksiyonu) nedenlerinden biriyle gelinir. Bazen boyut ve şekli normal sınırlar içinde olsa da kişi daha büyük boyutlu olmasını arzulayabilir.

1960 ların başından beri meme büyütme operasyonlarında silikon protezler kullanılmaktadır. Protezlerin dış zarfı silikon olmakla beraber, dolgu maddeleri yine silikon veya serum fizyolojik içerir. Zaman zaman medikal markete diğer maddelerin katıldığı protezler çıksa da bunlar bir süre sonra ortadan kalkmışlardır. Zamanın testinden geçen iki dolgu maddesi bunlardır. İlaçla, hormonla meme büyütmeye yeltenmek ileride ciddi hastalıklara yol açabilir. Uzak durulmalıdır.

Operasyon, hastanın dokusuna, arzusuna ve doktorun tercihine göre hacmi ve şekli seçilecek protezin küçük bir kesiden meme dokusunun veya onun da arkasındaki kas dokusunun arkasına yerleştirilmesi ve kesinin kapatılmasıyla yapılır. Kesi meme ucundan veya altından açılır. Koltuk altından yerleştirme daha nadirdir. Hasta aynı gün hastaneden evine çıkabilir. Birkaç gün içinde sporcu sütyeni takar. Birbuçuk ay kadar ağır iş yapmamalı ve yüzükoyun yatmamalıdır.

Protezin süt kanallarına emzirmeyi kısıtlayan veya meme dokusunda hastalığa yol açan olumsuz yan etkileri yoktur. Vücudun biyolojik özelliğine bağlı olarak bazı kişilerde kapsül oluşumu gözlenebilir. Kapsül, vücudun bağ dokusunun protezi sıkıştırması sonucu değişik derecelerde sertlik ve ağrıya yol açan bir durumdur. Masajla geçmezse çıkarılması gerekebilir.