FUT Yöntemi

FUT Yöntemi

Saç köklerinin enseden bir şerit halinde alınarak büyütme altında folliküler ünitelere ayrıştırılması işlemidir.

Şerit alınan kısım estetik dikiş tekniğiyle kapatılır ve buradaki dikiş 10 gün sonra alınır. Saçınızı çok kısa kestirmedikçe gözükmeyen bir iz oluşmaktadır.

FUT yönteminde hazırlanan greftler 1'li, 2'li, 3'lü, nadiren 4'lü saç kümecikleri içerirler. Bu gruplaşma zaten saçın doğal yapısında vardır.

Foliküler Ünite Transplantasyonunun Avantajları

  • Saç gruplarının kendi doğal yapısına zarar verilmez. Kökler büyüteç altında görülerek greftler hazırlandığından bunlara zarar verme olasılığı daha düşüktür.
  • FUE'ye göre daha hızlı bir yöntemdir. Görece daha az zamanda daha çok greftleme yapılır.
  • Greft hazırlaması daha çabuk temin edildiği için hemen (ortalama 30 dakika) ekime geçme avantajı vardır. Böylece greftlerin dışarıda kalma süresi daha az olmakta bu da köklerin tutma şansını yükseltmektedir.
  • Hasta için anestezi prosedürü bir kerelik olup pozisyon rahatsızlığı 30 dakika kadardır (yüzükoyun yatış).
  • Hastanın geniş bir alanının traş edilmesi gerekmez.
  • Alınan greftler verici alanın dökülmeye en dirençli ve konsantre bölgesinden alındığı için ekilen saçların dökülme riski çok daha azdır.
  • Görece daha az zaman ve çaba gerektirdiğinden daha ekonomiktir.

FUT'un dezavantajları

Uzman olmayan ellerde ve ense derisi gergin kişilerde kesi izinde genişlik ve kötü iz bırakabilir. Zaten saç ekimini yapan kliniklerin çoğunda estetik plastik cerrahlar olmadığından bu riskten kaçınılmaktadır.